Search Results for: sömn

Syntonics

Syntonics Så kallar Judith Koltai sin syntes i den långa tradition av medvetet rörelse-arbete hon ingår i. En tradition som hon fört vidare till Sverige. Jag, Lisel Humla är en av mycket få i Sverige som har Judiths tillåtelse att verka i hennes anda. Läs mer här och hitta din möjlighet att vara med. Eller…