IAFC2016

International Aquatic Fitness Conference 2016, det är vad IAFC 2016 står för. Internationella Vattenträningskonferensen är väl en okej översättning. I år, 2016 äger den rum i Palm Harbour, Florida 10-15 maj. Den anordnas av AEA, Aquatic Exercise Association, en internationell ideell organisation för att främja vattenträningens utveckling.

För några år sedan gick jag en två-dagars kurs med Åsa Hellström Hultgren, aquaticexercise.se, för att få AEA certifiering. Åsa är den enda International Aquatic training specialist-en i norra Europa med rätt att utbilda och certifiera enligt AEA standard. Åsa ansvarar för AEA’s certifieringsprogram i bl a Sverige sedan 1996. För att bli certifierad behöver du klara ett skriftligt prov (flervalsfrågor), ett litet praktiskt prov (enskilt med Åsa), vara med på hela kursen, ha giltig och aktuell HLR-kurs. För att sedan behålla certifieringen behöver du förlänga den genom att uppvisa att du kontinuerligt utbildar dig inom området. Åsa kan berätta mera. Jag rekommenderar verkligen att du som vattenträningsinstruktör certifierar dig genom AEA. Du blir del av ett större sammanhang och stärker dig i din roll som vattenträningsinstruktör.

Nu är det dags för mig, som arbetat som vattenträningsinstruktör sedan 1989, att stärka mig ännu mer. Jag ska åka till årets IAFC i Florida! Det är stort för mig. Och jag vill dokumentera mina förberedelser, min upplevelse där och  det som kommer efteråt. Jag vill dela det med andra vattenträningsinstruktörer. Jag vill dela det med dig. Kanske inspirerar det dig att också åka, om inte i år så ett annat år. Kanske kan en ökad medvetenhet om AEA stärka samarbetet mellan oss vattenträningsinstruktörer i Sverige.

Länk till vad som skrivs på bloggen om vattenträning.