Syntonics i Sverige även med Lisel Humla SjöstedtSyntonics är vad Judith Koltai kallar sin metod för att återställa kroppens muskelbalans. Här i Sverige är vi några få som fått Judiths tillåtelse att arbeta med Syntonics. Jag, Lisel Humla Liselott Sjöstedt är en av dem. Syntonics har sitt ursprung i Therese Bertherats Antigym och Charlotte Selvers Sensory Awareness och under de senaste åren även Michel Nisands Postural Reconstruction. Alla tre har rötter bak, såklart. Här och nu i Sverige finns Syntonics via föreningen Rörelse i vila, där jag är aktiv medlem. 

Premiär för Syntonics med Lisel Humla

Nu är vi igång. Genom föreningen Rörelse i vila kan du nu utöva Syntonics med mig Lisel Humla Sjöstedt. Ett par söndagskvällar varje termin på Hälsans hus i Stockholm anordnas korta workshops.

Nästa tillfälle att utforska Syntonics

Söndag den 17 februari 2019 på Hälsans Hus, Stockholm. Läs mer på föreningen Rörelse i vilas sajt.

Antigympa kontra Syntonics

Syntonics och antigympa är inte samma sak. Pedagogiken och flödet av rörelser skiljer sig. I Syntonics tar allt mer tid. Det är skönt. I Syntonics  ingår också frivilligt prat eller annan bearbetning av det rörelserna åstadkommit. Precisionen i rörelserna har länge varit viktigt för mig i det jag kallar antigympa även om pedagogiken där utgick från vars och ens egen förmåga att finna precisionen. Det är egentligen ingen skillnad fårn Syntonics. Det går att använda antigympans filosofi att tro på individens egen förmåga även eller självklart även i Syntonics. Arbetet går alltid bara så djupt som är lämpligt för individen. 

Vill du veta mer i detalj hur ett pass med Syntonics går till kan läsa mer i det här blogginlägget

Snabbfix förklaring på Syntonics

Syntonics skulle kunna beskrivas som mycket medvetna multistretchar utifrån muskelkedjornas samband. Visst vore det bra om vi fick lite mer Syntonics i Sverige!