Lisel Humla Sjöstedt anordnar utbildning för instruktörer i vattenträning
Inspiration för instruktörer i vattenträning

Instruktörer i vattengympa längtar alltid efter utbildning och inspiration

Du som är instruktör i vattenträning, visst längtar du efter utveckling, fördjupning och nytänk! Du som är ansvarig för att era instruktörer i vattenträning är på topp och levererar excellence till era badgäster/kunder visst vill du ge era instruktörer möjligheter att utvecklas och växa i kompetens. Visst vill era badgäster/kunder det! Det är alltid dags för utbildning och inspiration för instruktörer i vattenträning! Ochd et funkar faktiskt online!

Workshops online

Allra enklast är att vara med på workshops online. Här kan du läsa mer och hitta aktuella datum.

Inspirationsdag offline

Vi ser framtiden an.

Utbildning och inspiration online

Du får med dig en ledarteknik med följsam respekt för vattnet, för deltagarna och för dig själv som instruktör. Att leda vattenträning på traditionellt vis är väldigt slitsamt med stor risk för skador och leder dessutom ofta till kommunikationsproblem mellan instruktör och deltagare. Men det går att göra annorlunda med en mer coachande ledarteknik och skonsammare rörelsemönster för instruktören. Det blir bättre för alla! 

Inspiration är utbildning

Du lär dig på en inspirationsdag. Du lär dig friare. du lär dig kanske till och med mer, vem vet. Formen gör det lättare att ta till sig och göra det till ditt eget. Det är ett skäl till att jag väljer att erbjuda inspirationsdagar istället för utbildning. Det jag erbjuder vill jag se som komplement till en mer formaliserad utbildning som du kan få genom AEA. Den fria formen i inspirationsdagar kompletterar den mer fasta formen i ett utbildningssystem. Inspirationsdagar fungerar som vidareutbildning. Men du blir inte certifierad eller licensierad eller diplomerad. Du får ett intyg att du deltagit och du får minnesmaterial. Du får inspiration att bli bättre och bättre på det du gör, att utveckla och förändra det du gör till det bättre för dig, dina deltagare och dina uppdragsgivare.

Vem är ”fröken” och vad kan hon?

Urforma Lisel Humla Liselott Sjöstedt

Pedagogiken bygger på  Lisel Humla Sjöstedts arbete samt Mary E. Sanders utveckling av vattengymnastiken. 

Jag, Lisel Humla Liselott Sjöstedt har så mycket bra att förmedla till instruktörer i vattenträning. Att jag varit verksam som instruktör sedan 1990 är en sak. Att jag inte skadat mig under hela den tiden är också en sak. Fel, jag rättar mig. Förra året trampade jag fel på bassängkanten och hade ont i foten i en vecka. Så jag har skadat mig. En gång. Lite. Jag går kontinuerligt kurser för instruktörer för att underhålla min kompetens och utveckla den. Sedan jag 2015 började certifiera mig genom AEA (Aquatic Education Association) uppmuntrar jag alla som vill instruera vattenträning att också certifiera sig i AEA vilket går att göra i Sverige. Jag hoppas också att fler från Sverige börja vara med på den årliga konferensen i vattenträning, IAFC (International Aquatic Fitness Conference i Florida. Jag har varit med på IAFC 2016 och 2017 och räknar med att fortsätta åka dit tillsvidare. Så jag har inspiration att sprida vidare!

Jag har alltså instruerat vattenträning sedan 1990, hållit utbildningar och inspirationsdagar sedan 1993 i egen regi och som konsultuppdrag åt bl a friskvårdsutbildningar, simhallar, samt friskvårdsföretag och organisationer. Jag har gått flera kurser hos bl a Mary E Sanders från USA och har min grundutbildning från Sport Education. Senaste utbildningarna hos Åsa Hellström-Hultgren: Vatten Ai Chi steg 1 (2014) sam AEA certifierad Aquatic Fitness Instructor (2015). Deltagare på IAFC, International Aquatic Fitness Conference 10-14 maj 2016 i Florida, USA. Och hurra, jag ska åka i år igen, IAFC 2017 den 15-20 maj återigen i Florida. Där blir du överladdad med ny kunskap och inspiration. Det vill jag förmedla till dig! Och du skulle ju också kunna vara med på en IAFC. Säj till mig om du ska åka. Och om du råkar vara i Stockholm kom och var med på något av mina öppna, drop in-pass på Svedmyrabadet eller Vanadisbadet. Vi ses!

Uppdatering januari 2021. Numera har jag enbart vattengympa genom olika intresseorganisationer. Förhoppningsvis kommer en tid då fler möjligheter kommer tillbaka…

Aktuella Inspirationsdagar för instruktörer

Länk till vad som skrivs på bloggen om vattenträning.