Lättgympa, golvgympa, vad finns det mer för benämningar på gruppträning på land? Landgympa säjer vi som utgår från vattengympans värld. Här skulle jag skriva mycket mer och det kommer säkert.

Om du vill träna på land med mig i grupp arrangerad av någon intresseorganisation så finns möjlighet i Tumba genom HjärtLung Botkyrka-Salem. Vi börjar där.

Till dess får vi träna lårmusklerna…

träna lårmusklerna
Skäggen sitter stabilt