Som tack för att du prenumererar på vattengympa-mail så får du här användbar, vänlig och snygg information att ge till dina vattengympa-deltagare. Det förenklar för dig och skapar bra stämning plus renare vatten och friskare deltagare. Klicka på bilden eller på länken under bilden så kommer den fram.