Rörelse i vila

Marianne Wieselgren och Judith Koltai 2015Vi som går i lära hos Judith Koltai är med i Föreningen Rörelse i vila. Vi vill tillsammans lära mer och utvecklas i vårt arbete och som människor i ett helhetsperspektiv. Alla som är intresserade, yrkesmässigt eller för eget bruk är välkomna som medlemmar. Det är också Föreningen Rörelse i vila som arrangerar kurserna med Judith Koltai.

På bilden pratar Marianne Wieselgren och Judith Koltai med varandra årets workshop i Hälsans hus, Stockholm. Marianne är med i styrelsen för Rörelse i vila och leder egna grupper i Rörelse i vila. Namnet Rörelse i vila är dels en paraply-benämning på olika metoder för att restaurera kroppen, dels en egen metod. Även de metoder och rörelsefilosofier jag arbetar med går in under begreppet Rörelse i vila.

%d bloggare gillar detta: